MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Symboly města

Symboly města

Právo užívat znak městu Zubří udělil předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 29.3.1995.  Městu bylo uděleno také právo užívat vlajku.


Číslo rozhodnutí: 23

Popis znaku: Ve zlatém štítě černá zubří hlava.

swiss replica watches