MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Odbory městského úřadu

Odbory městského úřadu

Organizace městského úřadu:

OSNOVA:
► Provoz podatelny a podmínky přijímaní dokumentů
► VEDENÍ MĚSTA  A MěÚ ZUBŘÍ
► PODATELNA, SEKRETARIÁT
► EKONOMICKÝ ODBOR
► HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ ODBOR
► MATRIKA, EVIDENCE OBYVATEL

► ODBOR VÝSTAVBY
► ODBOR KULTURY A SPORTU

 

Provoz podatelny a podmínky přijímání dokumentů

Podatelna Městského úřadu Zubří je umístěna v budově Městského úřadu Zubří, v 1. poschodí, kancelář č.2. Žádosti i další korespondenci lze zaslat poštou, nebo podat osobně na podatelně MěÚ Zubří.

Adresa pro korespondenci:
Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Úřední hodiny podatelny:
Pondělí 8.00-11.30 12.30-17.00
Úterý -----
Středa 8.00-11.30 12.30-17.00
Čtvrtek 8.00-11.30 12.30-14.00
Pátek 8.00-11.30

Elektronická adresa:
podatelna@mesto-zubri.cz

Tato elektronická adresa je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných elektronicky Městskému úřadu Zubří, nebo Městu Zubří (dále jen úřad).

Adresa pro osobní a poštovní doručování datových zpráv na technických nosičích:
Městský úřad Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

ID datové schránky úřadu
pegbuzc

Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, rtf a txt.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:
Datové zprávy jsou přijímány na CD/DVD nosičích a USB Flash disku, které jsou čitelné na počítačích úřadu (moderní operační systémy MS Windows) .

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru (viru), nevyžádaného obchodního sdělení (spam) nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy 

Důsledky doručení neúplného Patek Philippe Replica anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu. 

1) Pokud je úřadu dodán dokument v digitální podobě v chybném datovém formátu,
2) Pokud je úřadu dodán dokument v digitální podobě se škodlivým kódem, 
3) Pokud je úřadu dodán dokument v digitální nebo analogové podobě neúplný nebo poškozený, 
postupuje úřad takto: 

Pokud u takovýchto dokumentů lze určit odesílatele a jeho kontaktní údaje nebo elektronickou adresu odesílatele, vyrozumí úřad odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se úřadu ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, úřad dokument nezpracovává!
Pokud z takovéhoto dokumentu v digitální podobě nelze určit, kdo jej odeslal, úřad dokument nezpracovává!

____________________________________________________________

Úřední hodiny MěÚ Zubří:
Pondělí 8.00-11.30 12.30-17.00
Úterý -----
Středa 8.00-11.30 12.30-17.00
Čtvrtek 8.00-11.30 12.30-14.00
Pátek 8.00-11.30

VEDENÍ MĚSTA  A MěÚ ZUBŘÍ

Ing. Lubomír Vaculín - starosta
kancelář: budova MěÚ Zubří, 1. patro, kancelář č. 3
tel.: 571 757 053
email: vaculin@mesto-zubri.czstarosta@mesto-zubri.cz

Mgr. Stanislav Petružela - místostarosta
kancelář: budova MěÚ Zubří, 1. patro, kancelář č. 1
tel.: 571 757 052
email: petruzela@mesto-zubri.cz

Ing. Petr Pleva - tajemník
kancelář: budova MěÚ Zubří, 1. patro, kancelář č. 15
tel.: 571 757 064
email: pleva@mesto-zubri.cz
 

PODATELNA, SEKRETARIÁT

Ing. Michaela Wrobelová , DiS.
podatelna, sekretariát, zástup matriky, úřední deska, rozhlas
kancelář: budova MěÚ Zubří, 1. patro, kancelář č.2
tel.: 571 757 051
wrobelova@mesto-zubri.czpodatelna@mesto-zubri.cze-podatelna@mesto-zubri.cz

Lucie Pernicová
technický pracovník, web, rozhlas, úřední deska, evidence hrobových míst, zástup matriky a evidence obyvatel
kancelář: budova MěÚ Zubří, 1. patro, kancelář č.2
tel.: 571 757 051
pernicova@mesto-zubri.czpodatelna@mesto-zubri.cze-podatelna@mesto-zubri.cz

EKONOMICKÝ ODBOR

Ing. Milan Palacký - vedoucí Ekonomického odboru
kancelář: budova MěÚ Zubří, 1. patro, kancelář č.5
tel.: 571 757 055
e-mail: palacky@mesto-zubri.cz

Ing. Hana Kubíčková - hlavní účetní
kancelář: budova MěÚ Zubří, 1. patro, kancelář č.4
tel.: 571 757 054
e-mail: kubičkova@mesto-zubri.cz

Ing. Lucie Paprskářová - účetní, hlavní pokladna
kancelář: budova MěÚ Zubří, 1. patro, kancelář č.4
tel.: 571 757 054
e-mail: paprskarova@mesto-zubri.cz

Zdenka Pavlíčková - mzdová účetní, poplatky za psy, výherní automaty
kancelář: budova MěÚ Zubří, 1. patro, kancelář č.4
tel.: 571 757 054
e-mail: pavlickova@mesto-zubri.cz

HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍ ODBOR

Ing. Antonín Holiš - vedoucí HSO
kancelář: budova MěÚ Zubří, 1. patro, kancelář č.6
tel.: 571 757 056
e-mail: holis@mesto-zubri.cz

Hana Dvořáková - správa bytů a nebytových prostor
kancelář: budova MěÚ Zubří, 1. patro, kancelář č.6
tel.: 571 757 056
e-mail: dvorakova@mesto-zubri.cz

Zdeněk Cabák správce městských lesů
kancelář: budova MěÚ Zubří, 1. patro, kancelář č.7
tel.: 571 757 057
e-mail: cabak@mesto-zubri.cz
 

MATRIKA, EVIDENCE OBYVATEL, SOCIÁLNÍ AGENDA, SPOLEČENSKÁ KOMISE

Bc. Eva Nečyporuková
kancelář: budova MěÚ Zubří, 1. patro, kancelář č.8
tel.: 571 757 058
matrika@mesto-zubri.cz, necyporukova@mesto-zubri.cz

 

ODBOR VÝSTAVBY

Radek Janošek vedoucí odboru výstavby
kancelář: budova MěÚ Zubří, přízemí
tel.: 571 757 062
e-mail: janosek@mesto-zubri.cz

Eva Gazdíková správce veřejného pořádku, poplatky za odpad
kancelář: budova MěÚ Zubří, přízemí
tel.: 571 757 061
e-mail: gazdikova@mesto-zubri.cz

Mgr. Pavel Paseka referent, životní prostředí
kancelář: budova MěÚ Zubří, přízemí
tel.: 571 757 065
e-mail: paseka@mesto-zubri.cz

Ing. Ivana Fryšová referent, místní komunikace
kancelář: budova MěÚ Zubří, přízemí
tel.: 571 757 066
e-mail: frysova@mesto-zubri.cz

Alois Klimeksprávce zeleně

Josef Koláček - zeleň

Jaroslav Mizera - zeleň

ODBOR KULTURY A SPORTU

Mgr. Lenka Přečková vedoucí odboru kultury a sportu
kancelář: budova Klub Zubří, přízemí
tel.: 571 659 447
e-mail: preckova@mesto-zubri.czkultura@mesto-zubri.cz

Dana Pekarová - referent odboru kultury
kancelář: budova Klub Zubří, přízemí
tel.: 571 659 447
e-mail: pekarova@mesto-zubri.czkultura@mesto-zubri.cz

Mgr. Veronika Janůknihovnice
kancelář: Dům služeb, knihovna - 1. patro
tel.: 571 658 711
e-mail: janu@mesto-zubri.czknihovna@mesto-zubri.cz

Josef Randus
kancelář: Hala Zubří, Hlavní 492, 756 54  Zubří, tel: 571 658 788
email: josef.randus@mesto-zubri.cz
správce městských sportovišť (sportovní hala, sokolovna), turistická ubytovna - kuželna

Bc.Erika Onřejová
kancelář: depozitář muzea, Hlavní 824, 756 54  Zubří, tel. 702 183 234
email: ondrejova@mesto-zubri.cz
referent OKaS - správce depozitáře

Správce sportovišť