MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Orgány města » Rada (komise)

Rada (komise)

Společenská komise

předsedkyne: Mgr. Věra Machová, další členové: Eliška Bartošíková, Milena Divínová, Mgr. Šárka Janušová, Marie Španihelová, Mgr. Marie Pyrchalovou, Marta Křenková, Květoslava Segradová, Bc. Eva Nečyporuková, Václav Krupa, Jiří Krčma.

Komise životního prostředí

předsedkyně: Mgr. Lenka Šimurdová, další členové: Mgr. Oldřiška Kovářová, Ing. Vladimír Krupa, MVDr. Jarmila Lajšnerová, Mgr. Stanislav Petružela, Karel Zeman, Petr Ulrych, Štěpánka Macháčková  a Mgr. Pavel Paseka.

Likvidační komise

předseda: Václav Zeman, další členové: Ing. Jaroslav Fabián, Zdenka Pavlíčková a Ing. Antonín Holiš.

Komise rozvoje města

předseda: Milan Zeman, další členové: Ing. Ladislav Holiš, Radek Janošek, Mgr. Pavel Paseka, Josef Mach, Ing. Ivan Jaroň, Marek Brokeš, Lukáš Adámek, Jiří Mizera.

Sociálně zdravotní komise

předsedkyně: Marie Ulrychová, další členové: Marie Herlíková, Alena Kramerová, Helena Mikulenková, Marie Ulrychová, Bc. Eva Nečyporuková, Jitka Němcová a Renata Ondřejová.

Muzejní rada

předsedkyně: Mgr. Marie Krupová, další členové: Eliška Bartošíková, Erika Ondřejová, Zdeňka Hrachovcová, Mgr. Věra Machová, Jan Ondřej, Mgr. Marie Pyrchalová, Pavel Číp, Pavel Czinege, Mgr. Šárka Anlaufová, Mgr. Jan Anlauf, Zdeněk Baroš a Mgr. Stanislav Petružela.

Redakční rada Zuberských novin

předsedkyně: Zdenka Hrachovcová, další členové: Mgr. Helena Dufková, Ludmila Jaroňová, Mgr. Šárka Janušová, Lucie Pernicová, Aleš Měrka, David Janošek.