MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Majetek města

Majetek města

 

Ceník krátkodobých pronájmů nebytových prostor a objektů města Zubří

Ceník krátkodobých pronájmů za užívání se stanovuje v Kč:
                      

 

celý den zimní období
1.10. - 30.4.


půlden zimní období
1.10. - 30.4.

celý den letní období
1.5. - 30.9.

půlden letní období
1.5. - 30.9.

bývalá „ horní škola“ č.p. 144

1.000,-

600,-

500,-

300,-

kulturní dům Staré Zubří č.p. 870

1.500,-

700,-

500,-

300,-

hasičská zbrojnice č.p. 352

1.000,-

600,-

500,-

300,-

 
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Žadatel uhradí městu paušální cenu za užívání zařízení do tří dnů od skončení akce na městském úřadě.
Pro spolky Zubří je užívání uvedených objektů zdarma.

Ceník krátkodobého pronájmu Smuteční obřadní síně v majetku města Zubří

Krátkodobý pronájem v souvislosti s poskytováním hřbitovních služeb u města Zubří je možný pouze v objektu - budova smuteční obřadní síně na novém hřbitově v Zubří k provedení obřadu pietního aktu při pohřbu zemřelého. Nájemné za krátkodobý pronájem je stanoveno ve výši 900,- Kč
včetně DPH
 za pronájem smuteční obřadní síně k provedení jednoho obřadu. Nájemné se hradí na základě faktury vystavené městem Zubří podle objednávky žadatele o pronájem.