MĚSTO ZUBŘÍ Oficiální prezentace města

Home » Matriční úřad

Matriční úřad

Matrika Zubří - popis činností:

- zajišťování svatebních obřadů  
- zápisy do matričních knih
Omega Seamaster 300M Replica orologi repliche
- vydávání matričních dokladů (rodný list, oddací list, úmrtní list, či stejnopisy matričních dokladů) v případě, že se matriční událost stala na katastrálním území Zubří.
- ověřování podpisu a opisu listin
- vydávání rejstříku trestů ze systému CzechPoint
-  provádí změnu jména a příjmení na žádost
- provádí zápis o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

Evidence obyvatel
- přihlašování k trvalému pobytu
- rušení trvalého pobytu ve správním řízení
- zajišťování volebních seznamů

Žádáte o zprostředkování kontaktu? Nebo máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Více informací najdete v přiložených letácích.


Další užitečné informace naleznete také zde.

Informace ke Společenské kronice 

Od 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon o základních registrech, jehož jednou součástí je i registr obyvatel. Tento zákon zpřísnil využívání údajů evidence obyvatel, což v praxi znamená, že z důvodu ochrany osobních údajů nemůže Městský úřad předávat příslušné komisi (v případě Zubří komisi společenské) informace o tom, kdo se narodil nebo kdo slaví narozeniny...

Ze „Stanoviska k možnosti obcí využívat základní registr obyvatel“, které obcím zaslalo Ministerstvo vnitra, vyplývá, že vytváření seznamů pro vítání občánků i seznamů jubilantů je nad rámec této právní úpravy. Čekáme proto na vyjádření příslušného ministerstva a hledáme řešení vzniklé situace, protože město má velký zájem v obou těchto tradičních akcích i nadále pokračovat.

Komise společenská do doby, než Ministerstvo vnitra vydá vyjádření k možnosti využívat základní registry, nebude provádět návštěvy u jubilantů.
MěÚ Zubří

V přiloženém souboru naleznete formulář, který můžete vyplnit a podat na MěÚ Zubří v případě, že chcete dát souhlas se zveřejněním události ve Společenské kronice, či souhlas s osobním blahopřáním člena Společenské komise.

Návštěvy jubilantů

Komise společenská do doby, než Ministerstvo vnitra vydá vyjádření k možnosti využívat základní registry, nebude provádět návštěvy u jubilantů.
MěÚ Zubří

V přiloženém souboru naleznete formulář, který můžete vyplnit a podat na MěÚ Zubří v případě, že chcete dát souhlas se zveřejněním události ve Společenské kronice, či souhlas s osobním blahopřáním člena Společenské komise.